<div align="center"><h1>fred</h1><br><h3>Strona zawiera wiersze satyryczne i liryczne autora strony oraz fasdcynacje literackie i podstawowe informacje osobiste o autorze. Zainteresowania, osiągnięcia, informacje osobistew i zawodowe.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.fredora.cba.pl/">http://www.fredora.cba.pl/</a></div>